Muzeum Jemnice je pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, sídlí v historickém domě uprostřed památkově zachovalého městského areálu na náměstí Svobody (naproti vchodu do kostela sv. Stanislava).  

Návštěvníci si mohou prohlédnout stálou expozici o historii města, která mapuje jeho vývoj od středověké hornické osady, přes opevněné město až po přelom 19. a 20. století. Kromě toho muzeum nabízí výstavu o městské slavnosti Barchan, jedné z nejstarších historických slavností v České republice. Součástí expozice je též stálá výstava o historii společnosti Jemča, známé balírny čajů.