Historie města Jemnice

Historie města Jemnice

Expozice seznamuje s bohatou historií Jemnice jako například se středověkou těžbou stříbra, vznikem opevněného města, přes období pánů Lomnických z Meziříče až po formování české identity v druhé polovině 19. století.  

Historická slavnost Barchan

Historická slavnost Barchan

Expozice přibližuje historicku slavnost Barchan, jednu z nejstarších ve střední Evropě, která se poprvé připomíná v písmených pramenech v roce 1713. Prezentace ukazuje bohatou historii včetně praporu Barchanu a kostýmů běžců.   

Historie firmy Jemča

Historie firmy Jemča

Expozice věnovaná tradičnímu výrobci čaje seznamuje návštěvníka se vznikem balírny v 50. letech 20. století a jejím vývojem až do 21. století. Unikátem je původní balící stroj na černý čaj PIGI.